RUSKÉ KOMBINOVANÉ TECHNIKY

V kontexte základných Ruských techník sa jedná o súbor metód,ktoré sa dajú jednotlivo, ale aj kombinovane pri riešení uvoľnenia fyzickej štruktúry tela. Základom kombinovaných techník je rýchlosť a cielená presnosť prenosu, kde je u pacienta stimulovaná bolesť. Filozofia tejto práce je, že pri bolestivej stimulácii telo produkuje oveľa viac bojových enzýmov a výsledný reštart a efekt je niekoľkonásobný.