KINOSIOTAPING

Kinesiotaping bol vyvinutý japonským chiropraktika. Začal sa používať výhradne v oblasti športovej medicíny a rehabilitácie. Je modernou technikou, ktorej cieľom je udržanie plného rozsahu pohybu a odstránenie bolesti. Elastický tejp pomáha ako externá podpora a liečba svalov, fascií, kĺbov, šliach, nervov a orgánov.